Feb 03: 2010 


Black

One of the photographs that just cannot be justified when scanned. The face, intense stare of the man literally jumps at you from a mere 8×10 print, making YOU feel watched. None of this here. Sorry.

Jedna z tych fotografii, której po prostu nie da się ocenić po zeskanowaniu. Twarz, intensywne spojrzenie tego człowieka dosłownie wyskakuje w twoim kierunku już z niewielkiej, roboczej odbitki, sprawia że to TY czujesz się oglądany. Nic z tego tutaj. Przykro mi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.