Audio

[audio:03edit.mp3|autostart=no|loop=no|noinfo=yes|buffer=7|initialvolume=100]

[audio:gypsy.mp3|autostart=no|loop=no|noinfo=yes|buffer=7|initialvolume=100]

833_0016c

[audio:03.mp3|autostart=no|loop=no|noinfo=yes|buffer=7|initialvolume=100]

837_0021

[audio:07-08edit.mp3|autostart=no|loop=no|noinfo=yes|buffer=7|initialvolume=100]

[audio:17edit.mp3|autostart=no|loop=no|noinfo=yes|buffer=7|initialvolume=100]

[audio:19edit.mp3|autostart=no|loop=no|noinfo=yes|buffer=7|initialvolume=100]
Oskar, where are you… Oskar… Oskar… / Oskar, gdzie jesteś… Oskar… Oskar…

[audio:funeral2.mp3|autostart=no|loop=no|noinfo=yes|buffer=7|initialvolume=100]

we have beheld today / obserwowaliśmy dzisiaj
a funeral of a man unknown to us / pogrzeb nieznanego nam człowieka

[audio:hotel song.mp3|autostart=no|loop=no|noinfo=yes|buffer=7|initialvolume=100]

812_0015

[audio:gaza.mp3|autostart=no|loop=no|noinfo=yes|buffer=7|initialvolume=100]

810_untitled-36
810_untitled-16