2007-04-23 : 


Singles & b-sides

  1. tref (Apr 23, 2007 at 4:26 pm) Reply

    facet udaje, ?e czyta! Szuka obrazków.
    A co do obrazków, to jest to bardzo dobry obraz.

  2. Witek (Apr 23, 2007 at 8:52 pm) Reply

    Wsz?dzie ucz?, ?e niekarmiony troll usycha z g?odu, a tu masz perpetum mobile :/

    BTW ?wietny strza?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.