2007-03-26 : 


Singles & b-sides

  1. tref (Mar 26, 2007 at 12:22 am) Reply

    W "Panu Tadeuszu" by? taki werset: "nie pchaj palców mi?dzy drzwi…". Na zdj?ciu widz? bardzo ciekaw? metod? badawcz? [poznawcz?]. Rezultat? Ból [tak na pocz?tek], a potem… Najbardziej podoba mi si? bezosobowo?? postaci, któr? osi?gn??e? poprzez uci?cie twarzy. Dobra robota!

  2. cityman (Mar 26, 2007 at 1:28 pm) Reply

    … odgryz?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.