7th Mar 2017: Jonasz, Marlay Park 


Cityscapes, Portraits

  1. Paula (Mar 29, 2017 at 1:10 pm) Reply

    Aż chciało by się wejść do tego zdjęcia i stać tak niewzruszenie przez pewną chwile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *